lördag 30 november 2013

YouTube Del 3 - Marknadsföring

YouTube är en populär tjänst som används av många dagligen. Att marknadsföra sig där kan vara en god idé. Genom annonsering som läggs innan ett videoklipp inom en specifik genre, syns som banners runt YouTube eller dyker upp vid sökandet av en fras, är det lätt att nå ut till målgrupperna man eftersträvar. Efter att Google köpt upp YouTube kan man även visa samma videoannons på andra hemsidor inom Googles nätverk (Avantime Group, 2013)
Men man kan ju ställa sig frågan hur hårt AdBlock Plus (AdBlock Plus, 2013) slår mot detta. Plug-in'et blockerar video-annonser, pop-up fönster och banners som försöker påkalla uppmärksamhet genom att helt fräckt dyka upp. Så hur påverkar det marknadsföringen, kan man undra.

Källförteckning:

AdBlock Plus. 2013. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-28. https://adblockplus.org/

Avantime Group. 2013. YouTube anonsering. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-28.
http://avantime.se/erbjudande/marketing/annonser-kampanjer-sem-ppc/youtube-annonsering/

onsdag 27 november 2013

YouTube Del 2 - Video Redigering på Siten

I vanliga fall brukar man editera sin film i ett externt program, till exempel Avid eller Adobe Premier, men i YouTube har det tillkommit en Video Editor (YouTube, 2013). Vid öppnandet av sidan youtube.com/editor får man upp en förhandsvisning av funktionens innehåll: kombinera videoklipp, beskär klipp och lägg till musik är bara några av de funktioner man kan göra. Är man medlem hamnar man automatiskt i "kombinera videoklipp". En lista på ens egen upplagda filmer dyker upp och kan användas genom att dra dem till rutan "Drag videos here". Över listan med videoklipp finns en sökruta och över den flikar med olika symboler som står för de olika kategorierna av val; "My videos", "Creative Commons Videos", "Photos", "Audio", "Transitions" och "Text". My Videos är tabben man automatiskt skickas till, de övriga är vad de låter som: CC Videos är helt enkelt videor med Creative Commons lisens som finns tillgängliga och är fria att använda; Under Photos kan man välja bilder från sitt google konto eller ladda upp nya bilder direkt från datorn. I Audio listan hittar vi den musik som finns tillgänglig och fri att använda på YouTube. Under Transitions hittar man många olika övergångar till sin video och Text alternativen ger oss text.
Med Creative Commons Videos och Audio är det lätt för nya filmskapare att klippa ihop något. Verktyget "Trim" ger en möjlighet att klippa sönder filmen och man kan även redigera videoklippen mer detaljerat med effekter som "Pan & Zoom", "Brightness and Contrast", "Slow motion" och "Rotation". Det finns även möjlighet till olika filter, volym kontroll och text.

"Att publicera eller dela en video är en social handling som kommunicerar något om smak, värden, identitet, och mening."
                           - Ekblom, Möller (2010:9)

Källor:

Ekblom, Malin. Möller, Michaela. 2010. Sociala mediestrategier. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:406906/FULLTEXT01.pdf

YouTube. 2013. Video Editor. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-27 https://www.youtube.com/editor

måndag 25 november 2013

YouTube Del 1 - Företagsidén

"YouTubes slogan "Broadcast Yourself" speglar företagets idé - att tillhandahålla möjlighet
för videouppladdning."
                            - Ekblom, Möller (2010:16)

YouTube grundades 2005 och har sedan dess delat tusentals videoklipp. Företagsidén bakom YouTube är just den; att man ska dela videoklipp gratis och känna sig delaktig och likgiltig (Georgii-Hemming, Kvarnhall 2011:10). Vem som helst kan ladda upp videoklipp och vem som helst kan se dem - med vissa restriktioner, till exempel Copyright skydd.
Men YouTube är mer än bara en sida full av filmer, menar Georgii-Hemming och Kvarnhall, det är ett socialt medie där man genom komentarsfält, gilla-knappar och videosvar skapar diskussioner och relationer. Somliga finner glädje av detta medan andra endast provoserar.

Genom YouTube delar många med sig av roliga minnen, hemmagjorda filmer men även tragedier, meddelanden och annat. Somliga har till och med kommit så långt att de blivit kända på ett eller annat sätt: PewDiePie (PewDiePie, 2013) och Lindsey Stirling (Lindsey Stirling, 2013) är två exempel men även Justin Biebers karriär (Konjicanin, 2010) började på YouTube.

Källförtäckning:

Ekblom, Malin. Möller, Michaela. 2010. Sociala mediestrategier. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:406906/FULLTEXT01.pdf

Georgii-Hemming, Eva. Kvarnhall, Victor. 2011. YouTube som musikalisk erfarenhet. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:325381/FULLTEXT01.pdf

Konjicanin, Anja. 2010. Justin Bieber makes them proud. But Why? Vancover Observer. 24 December. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://www.vancouverobserver.com/politics/news/2010/12/24/justin-bieber-makes-them-proud-why

Lindsey Stirling. 2013. YouTube. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://www.youtube.com/user/lindseystomp

PewDiePie. 2013. YouTube. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://www.youtube.com/user/PewDiePie

tisdag 19 november 2013

Lärkontrakt

Essä:
Företags användande av sociala medier

Valda tjänster:
Blogg - YouTube - Facebook

Orsak till val:
För att kunna koppla tjänsterna till essän valdes de två största sociala medierna. Det är oftast dessa två som företag använder sig av.

Personligt mål:
Att få mer förståelse över hur företag marknadsför och brukar de sociala medierna

Kurslitteratur:

Blogg:
Andersson, Sarah. 2010. Varför blogga? MediaAnalys. 9 november. [Elektronisk] Hämtad: 2013-12-09 Tillgänglig: <http://www.mediaanalys-newsroom.se/varfor-blogga/artikel20101109704.html>

YouTube:

Börjesson, Sandra (2013). Hur fungerar det att marknadsföra sig genom YouTube? Tillgänglig: <http://mediastudent.ei.hv.se/~sabo0002/blogg/wp-content/uploads/ess%C3%A4.youtube.final_.pdf> [2013-11-17]

Facebook:
Andersson, Christine. Nilsson, Maria. 2012. Företag på Facebook. [Elektronisk] Tillgänglig: <http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:537378/FULLTEXT01.pdf> [2013-12-18]

Vetenskaplig artikel:
Meerman Scott, David. 2010. The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News Releases, Online Video, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly. New Jersey, Hoboken: John Wiley & Sons inc. [Elektronisk] Tillgängig: <http://www.google.se/books?id=ZV-GPw5BYq0C&printsec=frontcover&hl=sv#v=onepage&q&f=false> [2013-12-16]

Övriga artiklar:
Stenmark, Dick. 2010. Sociala medier som marknadsföring. Tillgänglig: <https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/23461/1/gupea_2077_23461_1.pdf> [2013-11-19]

torsdag 14 november 2013

Hello World!

Japp... det här är då första blogginlägget och det är till för att förhandsgranska hur bloggen kommer se ut.