torsdag 26 december 2013

Sammanfattning Facebook

Facebook är en gratis tjänst och ett av de största sociala medierna (Inn0vMarketing, 2011), att marknadsföra sig där ger stora möjligheter. Det smidigaste sättet är att skapa sig en företagssida där man kan annonsera och uppdatera (Marknadskompetens, 2012). Facebook är en gratistjänst men annonsering och marknadsföring kostar fortfarande.
Det är populärt med tävlingar på Facebook, men många av dessa tävlingar var faktiskt inte tillåtna (Andersson, 2013a; Andersson, 2013b) förrän i slutet av augusti 2013. Anledningen till detta (Facebook, 2013a) var att Facebook ville göra det lättare för företag:

"We want to make it easier for businesses of all sizes to create and administer promotions on Facebook, and to align our policies to better meet the needs of marketers."
                                                                                                         -Facebook, 2013

Med denna förändring lockades fler till att använda denna sortens kampanj, men det finns fortfarande många som strider mot reglerna (Andersson, 2013a); det är inte tillåtet att kräva att användaren delar eller taggar sig i ett inlägg. Det står även i Facebooks Vilkor för sidor (Facebook, 2013b) att företagen bär ansvaret för att kampanjen utförs på lagligt sätt.


Källförteckning:
Andersson, Robert. 2013a. Facebook ändrar spelreglerna för tävlingar - Detta behöver ni veta. Facebookskolan. Hämtad: 2013-12-07 Tillgänglig: http://www.facebookskolan.se/blogg/index.php?blogg=facebook-andrar-spelreglerna-for-tavlingar

Andersson, Robert. 2013b. Företag köper likes med otillåtna tävlingar. Facebookskolan. Hämtad: 2013-12-07 Tillgänglig: http://www.facebookskolan.se/blogg/index.php?blogg=foretag-koper-likes-med-otillatna-tavlingar

Andersson, Robert. ????. Lägg till Facebooks gilla knapp på er webbsida. Facebook Skolan. Hämtad: 2013-12-14 Tillgänglig: http://www.facebookskolan.se/facebookskolan/index.php?page=hur-man-lagger-till-en-gilla-knapp-pa-sin-webbsida

Facebook. 2013a. Facebook Promotion Guide. Hämtad: 2013-12-07. Tillgänglig: https://fbcdn-dragon-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/851577_158705844322839_2031667568_n.pdf

Facebook. 2013b. Villkor för Facebook-sidor. Hämtad: 2013-12-16. Tillgänglig: https://www.facebook.com/page_guidelines.php

Inn0vMarketing. 2011. Facebook Marknadsföring på 3 minuter. [Elektronisk] Hämtad: 2013-12-01 http://www.youtube.com/watch?v=aDSlvVZaz08

Marknadskompetens. 2012. Så skapar du en företagssida, steg-för-steg-guide. [Elektronisk] Hämtad: 2013-12-03 http://www.marknadskompetens.net/2012/01/29/skapa-en-sida-for-ditt-foretag-pa-facebook/

fredag 13 december 2013

YouTube Sammanfattning

YouTube grundades 2005 och har sedan dess inte bara visat tusetals videoklipp för världens befolkning utan även hjälpt till att bilda karriärer. PewDiePie (2013), Lindsey Stirling (2013) och Justin Bieber (Konjicanin, 2010) är några av de som genom YouTube skapat sig ett yrke; PewDiePie som en spelare, Lindsey som en världskänd fiolist och Justin Bieber som sångare. Även företag använder sig av YouTube i karriärs syfte, men då som marknadsföringsverktyg (Avantime Group, 2013); specifika genrer väljs ut för att fastställa målgruppen och sedan läggs annonsvideon innan dessa videor. Googles uppköpning av YouTube tillåter spridning av sådana videor över hela Googles nätverk.
Men det är inte bara proffesionella som använder siten, tvärtom; YouTube är öppet för alla och har till och med en egen Redigerings (YouTube, 2013) sida för att tillåta så många som möjligt att skapa sina videor.
Det som är unikt med YouTube är just denna tillgängligheten; vem som helst kan använda den (Georgii-Hemming, Kvarnhall 2011:10) och det får folk att känna sig både delaktiga och likgiltiga. YouTube ses dock som mer än bara en video-site; den fungerar även som ett socialt medie (Georgii-Hemming, Kvarnhall 2011:10) främst tack vare kommentarsfältet men även gilla-knapparna och videosvar är bidragande orsaker.


Källförteckning:

Avantime Group. 2013. YouTube anonsering. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-28.
http://avantime.se/erbjudande/marketing/annonser-kampanjer-sem-ppc/youtube-annonsering/

Georgii-Hemming, Eva. Kvarnhall, Victor. 2011. YouTube som musikalisk erfarenhet. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:325381/FULLTEXT01.pdf

Konjicanin, Anja. 2010. Justin Bieber makes them proud. But Why? Vancover Observer. 24 December. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://www.vancouverobserver.com/politics/news/2010/12/24/justin-bieber-makes-them-proud-why

Lindsey Stirling. 2013. YouTube. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://www.youtube.com/user/lindseystomp

PewDiePie. 2013. YouTube. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-25 http://www.youtube.com/user/PewDiePie

YouTube. 2013. Video Editor. [Elektronisk] Hämtad: 2013-11-27 https://www.youtube.com/editor